SÅ SÄLJER VI DIN BOSTAD


Första besöket i din bostad 

När vi kommer hem till dig går vi igenom dina önskemål, vi gör en marknadsvärdering och en  försäljningsplan för att bäst marknadsföra just din bostad. 

Ta gärna fram alla handlingar som rör bostaden, t.ex ritningar, tomtkarta, lånehandlingar, ev. servitutsavtal och gärna en sammanställning av dina driftskostnader. 

Vi går igenom vad som behöver åtgärdas i bostaden inför fotografering och visning.  Vill man har vi en duktig stylist som kan anlitas.  Nu är det dags för fotografering. Vi använder professionella fotografer för att ta fram det bästa av din bostad.  

När vi samlat alla fakta skapar vi en beskrivning av bostaden som innehåller basuppgifter men också information om ditt område såsom kommunikationer, skolor och annan lokal information, som kan vara positivt för en tänkt köpare och vara avgörande vid valet av bostad. 

Givetvis ska du kontrollera att allt är rätt i beskrivningen innan vi sätter i gång med marknadsföringen.  

När det är visning kommer spekulanterna få det första intrycket av din bostad, därför är det viktigt att vi tillsammans skapar en bra visning. 

När budgivningen är slut och en köpare godkänns av er upprättar vi ett köpeavtal som vi noggrant går igenom med köpare och säljare och lotsar er fram till en trygg och säker affär. 

När köpeavtalet är undertecknat kontaktar vi den bank köparen valt, är det en bostadsrätt ska medlemskap beviljas och för fastigheter kanske besiktning ska ske. 

Den dagen du ska flytta kallas tillträdesdag och det är då köparen tillträder och slutligen övertar ansvaret för bostaden. 

I en fastighetsaffär skrivs köpebrev och vid bostadsrättsköp ska köparen vara antagen som medlem av bostadsrättsföreningen. Vi ser till att köparens bank löser lån och att resterande betalas till ert konto, eventuella övriga avgifter regleras i den likvidavräkning som vi har upprättat. 

Efter försäljningen ska en kapitalvinstberäkning göras och skatt på försäljningen ska ibland betalas. 

Vi hjälper givetvis till med uträkningen och blanketter inför deklaration